รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวโอวาทให้กำลังใจแก่นักกีฬาฟุตบอล ทีมบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน

166038

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ในฐานะผู้จัดการทีมได้ส่งทีมฟุตบอลบุคลากรและกล่าวโอวาทให้กำลังใจแก่นักกีฬาฟุตบอล ทีมบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน ที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 54 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 27 มีนาคม 2563 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมซึ่งประกอบด้วยบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสนจำนวน 33 คน (คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวน 6 คน/คณะสัตวแพทย์ กำแพงแสน จำนวน 9 คน/คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 3 คน/คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน 5 คน/คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน/คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 2 คน/สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 1 คน/สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 4 คน

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์