โครงการวิ่ง KU.KPS. RUN FOR WHEELS 2020

905bbbbe 7e68 4017 bb39 0c4e065237af

วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) เวลา 05.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการวิ่ง KU.KPS. RUN FOR WHEELS 2020 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวิ่ง KU.KPS. RUN FOR WHEELS 2020 และมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการวิ่งเพื่อจัดทำวีลแชร์สำหรับสุนัขพิการ ซึ่งร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม และรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อบริหารจัดการสุนัขจรจัดในวิทยาเขตกำแพงแสน และเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากร ศิษย์เก่า รวมถึงบุคคลทั่วไปให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงทำให้ผู้มีสัตว์เลี้ยงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนวิธีดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยโครงการวิ่ง KU.KPS. RUN FOR WHEELS 2020 เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ และมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้รวมระยะทางการแข่งขัน 21 กิโลเมตร ซึ่งมีชมรม สโมสร และกลุ่มนักวิ่งต่างๆ สนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 6,000 คน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์    ภาพมุมสูง โดย: นายวินัย  จอมแก้ว

รูปภาพกิจกรรมภายในงานวิ่งสามารถติดตามได้ที่หน้าเพจ KU.KPS. Run for Wheels 2020