พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา พระสงฆ์ 40 รูป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

IMG 4926

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา พระสงฆ์ 40 รูป และในโอกาสที่ปีนี้วิทยาเขตกำแพงแสนจะครบรอบ 40 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับวิทยาเขตกำแพงแสน และนิสิตหลังการสอบกลางภาค ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเริ่มพิธีทำบุญตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น. โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเริ่มพิธีสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ ออกรับบิณฑบาต รับข้าวสารอาหารแห้ง จาก ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ที่ได้นำมาถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณลานสาวโห่ (ตรงข้ามเซเว่นหอพักใน)

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์