ขอเชิญร่วมหล่อ "พระพุทธพิพิธธรรมวิสุทธิ์" พระประธานประจำพุทธอุทยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงหล่อปฏิมากรรมพุทธปฏิมาพรเลิศ (โรงหล่อคุณไพโรจน์ ศิริพรเลิศ)

S 19259398

S 19259396