งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

DSC 2868

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้เด็กเยาวชนได้แสดงออกถึงพัฒนาการด้านต่างๆ โดยมี นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานเปิดงานวันเด็กในปีนี้ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์      ภาพ โดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์