• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาวิทยาเขตกำแพงแสน ตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 เดอะซันเกมส์

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาวิทยาเขตกำแพงแสน ตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 เดอะซันเกมส์

IMG 4218

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวให้โอวาทและมอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท แก่นักกีฬาวิทยาเขตกำแพงแสน ตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 เดอะซันเกมส์ โดยมี นายชูโชค ชูเจริญ รักษาการแทนหัวหน้างานกีฬา กล่าวรายงานจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี แข่งขันระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 โดยวิทยาเขตกำแพงแสน มีนิสิตที่เป็นนักกีฬาประเภทต่างๆจำนวน 19 ประเภท และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 133 คน ดังนี้
นักกีฬาเรือพาย จำนวน 43 คน
นักกีฬาปันจักสีลัต จำนวน 2 คน
นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนส จำนวน 5 คน
นักกีฬากอล์ฟ จำนวน 5 คน
นักกีฬาเทนนิส จำนวน 2 คน
นักกีฬาเทควันโด้ จำนวน 1 คน
นักกีฬาดาบสากล จำนวน 3 คน
นักกีฬา E sport จำนวน 2 คน
นักกีฬาปีนหน้าผา จำนวน 9 คน
นักกีฬายิงปืน จำนวน 1 คน
นักกีฬาลอนโบวล์ส จำนวน 12 คน
นักกีฬาบาสเกตบอล จำนวน 1 คน
นักกีฬาวอลเลย์บอลชาย จำนวน 3 คน
นักกีฬาเปตอง จำนวน 5 คน
นักกีฬาฟุตซอลหญิง จำนวน 13 คน
นักกีฬาฮอกกี้ จำนวน 13 คน
นักกีฬาแฮนด์บอล จำนวน 9 คน
นักกีฬารักบี้ฟุตบอล จำนวน 3 คน
นักกีฬายูยิตสู จำนวน 1 คน
และบุคลากรซึ่งเป็นผู้จัดการทีม จำนวน 12 ท่าน ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จำนวน 8 ท่าน ณ อาคารพลศึกษา 2

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์ 

View the embedded image gallery online at:
http://kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/12-news/kps-news/1328-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-57-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C#sigProIda1a5a976b5