• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • แถลงข่าวพันธุ์ข้าวสรรพสี โดย ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

แถลงข่าวพันธุ์ข้าวสรรพสี โดย ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

IMG 4175

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แถลงข่าวเรื่องพันธุ์ข้าวสรรพสี เนื่องจากตอนนี้ได้มีการออกข่าวการค้นพบข้าวกลายพันธุ์ที่มีสีม่วงอ่อนทั้งต้นจากข้าวไรเบอรี่ และได้เกิดการคลาดเคลื่อนทางข้อมูลขึ้นนั้น ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร จึงได้ออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพันธุ์ชนิดนี้ว่ามีที่มาอย่างไร ซึ่งพันธุ์ข้าวสรรพสี เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง พันธุ์พ่อ ‘ข้าวเจ้าหอมนิลพันธุ์กลายใบขาว’ กับ พันธุ์แม่ ‘ข้าวก่ำหอมนิล’ ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวสรรพสีได้ที่นี้: https://dna.kps.ku.ac.th/index.php/news-articles-rice-rsc-rgdu-knowledge

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์