• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมวางแจกันดอกไม้สักการะหม่อมหลวงชูชาติ กำภู บิดาแห่งชลกร ในงาน "วันชูชาติ กำภู" ประจำปี พ.ศ. 2563

ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมวางแจกันดอกไม้สักการะหม่อมหลวงชูชาติ กำภู บิดาแห่งชลกร ในงาน "วันชูชาติ กำภู" ประจำปี พ.ศ. 2563

Chuchat 19

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วางแจกันดอกไม้สักการะหม่อมหลวงชูชาติ กำภู บิดาแห่งชลกร ในงาน "วันชูชาติ กำภู" ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้ก่อตั้งโรงเรียนช่างชลประทาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ อนุสาวรีย์ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์    ขอบคุณข่าวและภาพจาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน