ปิดเส้นทางเดินรถ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2563

ด้วยกลุ่มภารกิจรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่และยานพหานะ กองบริการกลาง จะดำเนินการปิดเส้นทางหลัก (ถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์) เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านการจราจร ความปลอดภัยของผู้มาถ่ายภาพดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ และความสวยงามของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ที่อยู่บนพื้นถนน นั้น กลุ่มภารกิจรักษาความปลอดภัย ขอประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางเดินรถ (ตามผังดังแนบ) ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2563 ดังนี้

  • วันหยุด ปิดช่องทางเดินรถ ตั้งแต่ สี่แยกถังสูง – ทางเข้า ร้านคาวบอยแลนด์ และตั้งแต่ทางเข้า รร.สาธิตฯ–ทางออก รร.สาธิตฯ
  • วันธรรมดา ปิดช่องทางเดินรถทางเข้า รร.สาธิตฯ – ทางออก รร.สาธิตฯ และตั้งแต่ สี่แยกถังสูง – ทางเข้าร้านคาวบอยแลนด์ กรณีมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานเป็นจำนวนมาก