รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมสภากาแฟและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563

S 3555339

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภากาแฟอำเภอกำแพงแสน และมอบของขวัญ(ข้าวไรซ์เบอรี่)สวัสดีปีใหม่ 2563 แก่ นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกท่านที่เข้าได้ร่วมสภากาแฟอำเภอกำแพงแสน ณ วัดห้วยม่วง เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อราชการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน

ข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์