มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนฯ ปี 2563 ครั้งที่ 2 ณ สวนสาธารณะบ้านเลาเต่า

21 pr 09

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้นำหน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำปี 2563  ครั้งที่ 2  ณ สวนสาธารณะบ้านเลาเต่า หมู่ที่ 5  ตำบลห้วยพระ    อำเภอ ดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  ได้แก่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน ได้นำหนังสือ เอกสาร ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ไปแจกให้กับ ประชาชน และประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรกำแพงแสน    สร้างอาชีพ ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน วันที่ 1-10 ธันวาคม 2562  คณะเกษตร กำแพงแสน โดยภาควิชาสัตวบาล นำความรู้จากงานวิจัย เรื่องไก่ตะเภาทอง ไปจัดแสดงและแจกปุ๋ยจากมูลไก่ตะเภาทองให้กับประชาชน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน นำเมล็ดพริกมันดำ พริกขี้หนู ถั่วพู โหระพา กะเพรา ฟักเขียว  มะเขือเทศพันธุ์เชอรี่และพันธุ์สีดา ไปแจกให้กับประชาชน  โดยมีประชาชน และหน่วยงานราชการต่างๆเข้ามาเยี่ยมชมบูทของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในครั้งนี้ประมาณ 120 คน