• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเข้าเฝ้าพระราชทานนามพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ครบรอบ 40 ปี แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเข้าเฝ้าพระราชทานนามพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ครบรอบ 40 ปี แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

DSC 9157

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน คณบดี ผู้ช่วยคณบดีคณะต่างๆ บุคลากรและนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อขอพระราชทานนามพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา และแผ่นโลหะทรงจาร ที่จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาส ครบรอบ 40 ปี วิทยาเขตกำแพงแสน โดยแบ่งออกเป็น ส่วนที่ 1 คือการสร้างพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ซ้ายทำประคอง พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 69 นิ้ว สูง 3.10 เมตร หล่อด้วยทองสำริด ส่วนที่ 2 เป็นการสร้างพุทธอุทยาน เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่สร้างขึ้น ซึ่งในการขอเข้าเฝ้าครั้งนี้ได้พระราชทานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา นามว่า "พระพุทธพิพิธธรรมวิสุทธิ์" ถือเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนอย่างยิ่ง

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์     ภาพ โดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์