• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี

IMG 2753

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นายศักดิเดช อุบลสิงห์ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป พร้อมคณะหัวหน้าส่วนงานและบุคลากร เข้าร่วมมอบเเจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 2) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์