ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

463468

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ เทพสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน และ นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยพร้อมเพรียงทุกจังหวัด เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพไทยพัฒนา ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์