วันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 40 ปี

IMG 121162 308

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงานวันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 40 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระพิรุณ ต่อมาเวลา 07.00 น. ได้รับเกียรติจาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 40 รูป และเวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวเปิดพิธีวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ณ หน้าอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู นำโดยคุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ในนามมูลนิธิหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ลำดับถัดมาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร อธิบดีกรมชลประทาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ส่วนงานตามลำดับการลงทะเบียน ในช่วงสายวันเดียวกัน ได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 40 ปี และรองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบโล่ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น และนิสิตดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์     

ภาพจาก: นายถาวร  คล้ายวงษ์   https://drive.google.com/drive/folders/1BwaWVJLBZ05mm_i1gWqsscFAS4qcAK6F?usp=sharing 

ภาพมุมสูงจาก: นายวินัย  จอมแก้ว  https://drive.google.com/drive/folders/1kLds_BBqCsF6w4nBVFrId3pjyecSIgV6?usp=sharing