ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมงานครบรอบ 12 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (20 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร)

IMG 1570

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ เล้าอรุณ รักษาการแทนหัวหน้างานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมงานร่วมงานครบรอบ 12 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (20 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร) ภายใต้แนวคิด “เกษตรไทย ใต้ร่มพระบารมี”โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและประธานในพิธี และมี นายถวิล สุวรรณมณี นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงานและแนะนำคณะกรรมการสมาคมฯ และได้รับเกียรติจาก คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “เศรษฐกิจเกษตรไทยก้าวใหม่ด้วยเทคโนโลยี” ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์