• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดหนองหอย พระอารมหลวง จังหวัดราชบุรี

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดหนองหอย พระอารมหลวง จังหวัดราชบุรี

DSC 8456

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองอธิการบดีทั้ง 3 วิทยาเขต นำขบวนคณะผู้บริหาร ผู้บริหารส่วนงาน บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยกำหนดออกเดินทางถึงวัดหนองหอย พระอารมหลวง จังหวัดราชบุรีในเวลา 09.00 น. และได้เริ่มพิธีถวายผ้าพระกฐินเวลา 09.59 น. ซึ่งยอดเงินรวมทั้งหมด 2,241,130 บาท โดยแบ่งเป็นเงินสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จำนวน 252,530 บาท เงินบูรณะพระอารามหลวง จำนวน 1,977,000 บาท และเงินถวายพระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษในพระอารม จำนวน 11,600 บาท โดยเพื่อใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดต่อไป  

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์      ภาพ โดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์