• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักหอสมุด กำแพงแสน จัดเลี้ยง"บะหมีเกี๊ยวน้ำ เกรดA"

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักหอสมุด กำแพงแสน จัดเลี้ยง"บะหมีเกี๊ยวน้ำ เกรดA"

dce3bc09 60df 4d8a a1d8 2849530e08e2

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักหอสมุด กำแพงแสน จัดเลี้ยง"บะหมีเกี๊ยวน้ำ เกรดA" ให้กับน้องๆ นิสิต ที่มาอ่านหนังสือพิชิตข้อสอบ ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักหอสมุด กำแพงแสน

ข่าว โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์      ขอบคุณภาพจาก: สำนักหอสมุด กำแพงแสน