• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • โรงเรียนเทพศรินทร์ กรุงเทพฯ เข้าพบขอบคุณรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้ความอนุเคราะห์สถานที่เก็บตัวฝึกซ้อม

โรงเรียนเทพศรินทร์ กรุงเทพฯ เข้าพบขอบคุณรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้ความอนุเคราะห์สถานที่เก็บตัวฝึกซ้อม

IMG 1526

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาเขตกำแพงแสน และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณจากคณะอาจารย์และนักกีฬาโรงเรียนเทพศรินทร์ กรุงเทพฯ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่แก่นักกีฬาฟุตบอลเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามฟุตบอลภายในวิทยาเขตกำแพงแสน โดยทำการฝึกซ้อมช่วงเช้าและเย็นของทุกวัน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์