• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมรับมอบโล่เกียรติคุณในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 "นครปฐมเกมส์ 2019"

ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมรับมอบโล่เกียรติคุณในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 "นครปฐมเกมส์ 2019"

DSC 9656

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ เทพสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมงานและรับมอบโล่เกียรติคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โดยในปีนี้ เทศบาลนครนครปฐมได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย และจังหวัดนครปฐม ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่อการแข่งขัน "นครปฐมเกมส์ 2019" เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ (Game of spirit and Friendship) ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดนครปฐม

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์