โครงการ To be KU น้องอยากรู้ พี่จัดให้

IMG 1246

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการ “To be KU น้องอยากรู้ พี่จัดให้” โดยมีองค์การบริการ องค์การนิสิต กำแพงแสน เป็นผู้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจนำความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเป็นการนำเสนอมุมมองทางความคิดที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตให้สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาความสามารถของตนเอง ซึ่งได้รับเกียรติจากครูเงาะ (รสสุคนธ์ กองเกตุ) และ ครูพี่แอน (Krupann.english) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์