ม.เกษตร กำแพงแสน จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

IMG 1198

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้เป็นประธานเปิดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนแทนตำแหน่งที่ว่างในส่วนของวิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์