ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อพระ หน้าตัก 69 นิ้ว ประจำพุทธอุทยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน