ขอเชิญทำบุญ ร่วมสร้าง พระพุทธพิพิธธรรมวิสุทธิ์ อาคารวิหาร พุทธอุทยานเกษตร กำแพงแสน เนื่องในโอกาส ครบรอบ 40 ปี วันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน

001 a0