• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ขอเชิญทำบุญ ร่วมสร้าง พระพุทธพิพิธธรรมวิสุทธิ์ อาคารวิหาร พุทธอุทยานเกษตร กำแพงแสน เนื่องในโอกาส ครบรอบ 40 ปี วันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน

ขอเชิญทำบุญ ร่วมสร้าง พระพุทธพิพิธธรรมวิสุทธิ์ อาคารวิหาร พุทธอุทยานเกษตร กำแพงแสน เนื่องในโอกาส ครบรอบ 40 ปี วันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน

156424