• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับมอบเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress 2020

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับมอบเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress 2020

19oct2019 ๑๙๑๐๒๒ 0048

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือ สังเกตการณ์ และเข้าร่วมพิธีการรับมอบเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress ในระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2562 ณ University Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress ในปี 2563-2564 นั้น

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ISSAAS International Congress 2563 ภายใต้หัวข้อ Transforming System and Strengthening Development for Agricultural Sustainability ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2563 ณ Maritime Park & Spa Resort จังหวัดกระบี่