รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผักระดับนานาชาติ ครั้งที่ 38

IMG 1008

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการอบรมผักระดับนานาชาติ ครั้งที่ 38 โดยศูนย์พืชผักโลก ส่วนภูมิภาคประจำประเทศไทย (World Vegetable Center-ESEA) ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมผักระดับนานาชาติ ครั้งที่ 38 ในหัวข้อ “International Vegetable Training Course: Safe Vegetable Production” ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 14 คน จาก 10 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินเดีย  เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ประเทศเซนต์ลูเชีย ประเทศเอสวาตีนี อียิปต์ จอร์แดน โอมาน และประเทศมาลาวี

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์