• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น 142-61-1

พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น 142-61-1

IMG 0364 2

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น 142-61-1 โดยมี พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะสริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน และ พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีศิษย์การบินทหารสัญญาบัตรรุ่นที่ 142-61-1 เข้ารับการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนการบิน โดยมีจำนวนทั้งสิน 30 คน เป็นศิษย์การบินกองทัพอากาศ 28 คน ศิษย์การบินกองทัพเรือ 2 คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบ 16 ก นามเรียกขานว่า"CHICKEN" และ ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบ 19 นามเรียกขานว่า "MUSTANG" และ ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบ 20 และ 20 ก นามเรียกขานว่า "CHARIOT" โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมสำเร็จตามหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 29 คน ณ ลานจอดอากาศยาน สนามบินกำแพงแสน โรงเรียนการบิน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์