ม.เกษตร กำแพงแสน ต้อนรับคณะอาจารย์จาก Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น

IMG 0145

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ ITYAMA TOMOAK professor (Ph.D) Nagasaki University and NAGASAKI UNIVERSITY Nagasaki University ซึ่งนำโดย อาจารย์ ดร.ลักษณา กันทะมา รองหัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและเข้าหารือเเลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในอนาคต ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์