ม.เกษตร กำแพงแสน ต้อนรับคณะคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ เข้าศึกษาดูงานกิจการของมหาวิทยาลัย

IMG 8921
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแก่คณะคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ จำนวน 21 ท่าน ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว / ภาพโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์