• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย

ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย

19353501 4

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย  ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป ร่วมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า และศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์