ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 2

01242679410