ม.เกษตร กำแพงแสน ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตโครงการแลกเปลี่ยน Tokyo University of Agriculture (TUA) ประเทศญี่ปุ่น

IMG 7659

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตโครงการแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยน Tokyo University of Agriculture (TUA) ประเทศญี่ปุ่น ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือทางวิชาการ และดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นประจำทุกปี โดยได้มุ่งเพื่อการพัฒนาทางด้านการเกษตรร่วมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์