สระว่ายน้ำเด็ก อาคารพลศึกษา 1 พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

pool

สระว่ายน้ำเด็ก อาคารพลศึกษา 1 พร้อมเปิดให้บริการได้ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 นี้ ทั้งนี้การปรับปรุง และการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางงานกีฬาขอทดสอบค่าคลอรีนให้ปลอดภัยกับผู้ใช้บริการก่อนให้บริการ โดยงานกีฬาจะดำเนินการขึงสแลนบังแสงให้ เพื่อให้นิสิตและเด็กเล็กสามารถมาใช้บริการได้ตลอดทั้งวันต่อไป

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์