ม.เกษตร กำแพงแสน ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน

IMG 4936

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี และตัวแทนจากคณะต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักสเปน และคณะผู้แทนจากเมืองอัลเมเรีย ราชอาณาจักรสเปน โดยวัตถุประสงค์การเข้ามาเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับสเปนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะปลูกพืชในระบบโรงเรือนและการเพาะปลูกพืชสวนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์