• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IMG 3950 3

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ประธานในพิธี เปิดพานธูปเทียนแพ ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่มดอกไม้ อ่านบทถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และร่วมร้องเพลงสดุดีพระเกียรติ โดยมี หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้แทนหน่วยงาน องค์การบริหารองค์การนิสิต สภานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงปฏิบัติพระภารกิจอันทรงคุณประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนและประเทศชาตินานับประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงานวิจัย วิชาการ งานพัฒนาสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณโถง อาคารการเรียนการสอน 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์    ภาพ โดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์  ขอบคุณภาพจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 

รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1KMHJ5b23nkw5N0aZ2s49ggvMevtHamvz?usp=sharing