โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "นักบริหารระดับต้น" รุ่น 3

IMG 2874

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "นักบริหารระดับต้น" รุ่น 3 โดยมี นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์