นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัล โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9

48221807 2516584458357006 8147687234074574848 o

ผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คว้า 2 รางวัล ในโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9 (The 9th Motor EXPO Automotive Innovation Award 2018) ในงาน 35th Thailand International Motor EXPO 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 10 ธ.ค. 61 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี รายละเอียด ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานเรื่อง "พาหนะฟื้นฟูการเดินสำหรับผู้ป่วยกายภาพ (Walking Restore Vehicle for Patients)"

สมาชิกประกอบด้วย

1) นายชยุต ยอดรักษ์ 5820550145 วิศวกรรมเครื่องกล

2) นายชูเกียรติ ผาลาด 5820550161 วิศวกรรมเครื่องกล

3) นายณัฐดนย์ ณ นคร 5820550196 วิศวกรรมเครื่องกล

4) นายสงกรานต์ ลี้ภัยเจริญ 5820550251 วิศวกรรมเครื่องกล

5) นายกนกพล อภิชาตพงษ์ 5820551087 วิศวกรรมเครื่องกล

6) นาย ณกาณต์ เฉื่อยฉ่ำ 5820551150 วิศวกรรมเครื่องกล

7) นายภาคย์ บุญราษฏร์ 5820501454 วิศวกรรมเกษตร

ผู้จัดการและที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล วศ.เครื่องกล

และรางวัลชมเชย ผลงานชื่อ "นวัตกรรมการกำจัดศัตรูพืชด้วยดินตะกอนในน้ำประปา"

สมาชิกทีมประกอบด้วยนิสิตวิศวกรรมเครื่องกล

1) นายเกษม ปู่ช้าง

2) นายสิทธิโชค สุดสาร

3) นายณัฐนัย ไชยคชบาล

4) นายณัฐปคัลภ์ ฟักเฟื่อง

5) นายวิทวัส สบายยิ่ง

6) นายธีรศักดิ์ สมกุล

7) นายเตชินท์ เฉลิมทวี

8) นายสุรพัศ อุทัยถาวร

9) นายไกรสร ส่งบุญ

10) นายคมสัน นวลแก้ว

11) นายธนพฤฒ ศิลปเจริญ

12) นายณัฐวิชช์ อัจจนะนนท์กุล

13) นายนฤป เหลือบุญชู

14) นายธนาวุฒิ โชติศรีพันธุ์พร

ผู้จัดการและที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล วศ.เครื่องกล

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์