สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารวิชาการและนิสิต