รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

620205IE2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน; สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 ก.พ. 62 ดูรายละเอียดได้ที่: http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/2330-620205ie2

รายละเอียด  ใบสมัคร 

 

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์