“เกษตรกรยุคใหม่ต้องรุ้” คอร์สออนไลน์ เรียนฟรี จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และสถาบันอาหาร

503657

คลิกง่ายๆ ที่
https://thaimooc.org/courses/course-v1:DEPA-MOOC+depa005+2019_T1/about
แล้วคุณจะมองการเกษตรไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงการเกษตรแบบเดิมๆ
Smart Farmer ยุคใหม่ต้องปรับตัว
เทคโนโลยีดิจิทัลจะกลายเป็นกุญแจสำคัญ
อย่าปล่อยให้ผลผลิตเป็นเรื่องของฟ้าลิขิต
ความรู้และเทคโนโลยีต่างหากที่จะช่วยลิขิตพืชผล

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้
น้ำ ดิน ปุ๋ย ศัตรูพืช อากาศ และแผนธุรกิจ
และเครื่องมือดิจิทัลที่จะมาช่วยทุ่นแรง

ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน
ก็สามารถเรียนรู้ทันกันได้อย่างเท่าเทียม
โครงการนี้ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ช่วยยกระดับเกษตรกร
ด้วยความรู้และเครื่องมือดิจิทัล
เพราะทุกคนคือกำลังสำคัญของชาติ