ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดอบรมโครงการฝึกอบรม การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 organic62

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ นางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 034-351-399 ต่อ 442, โทรศัพท์มือถือ 086-227-9401, Line ID: orm_sprout E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://clgc.agri.kps.ku.ac.th

ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,900 บาท ผู้สมัครเข้ารับการอบรมชำระเงิน โดย โอนเข้าบัญชีธนาคารไทย

พาณิชย์ เลขที่ 769-263061-1 ชื่อบัญชีนายวุฒิชัย ทองดอนแอ และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์ และ/หรือ นางกัลยา พูลทรัพย์