ขอเชิญบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมฟังทุนการศึกษาต่อไต้หวัน

19m

ขอเชิญบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมฟังทุนการศึกษาต่อไต้หวัน ในวันอังคารที่ 19 มีนามคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สามารถลงทะเบียนได้ที่: https://goo.gl/forms/FH5WiRNNajuboxWd2