เปิดรับสมัครนิสิตเข้าอาศัยในหอพักนิสิต (เพิ่มเติม) ตึก 1-31 รอบที่2