ประกาศปิดหอพักนิสิตตึก 1-24 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 ธ.ค. 2561 - 10 ม.ค. 2562

5100110540

ประกาศปิดหอพักนิสิตตึก 1-24 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 ธ.ค. 2561 - 10 ม.ค. 2562 
นิสิตต้องส่งคืนห้องพัก ก่อนเวลา 12.00 น. วันที่ 25 ธ.ค. 2561 
วันที่ 22-23 ธ.ค. 2561 มีแม่บ้านหอพักอำนวยความสะดวกในการเปิดตึก

เปิดหอพักนิสิต ตึก 1-24 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 
วันที่ 11 ม.ค. 2562

รับสมัครนิสิตเข้าพักช่วงปิดภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26-30 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น.โดยยื่นใบสมัครที่หน่วยหอพักนิสิต งานกิจการนิสิต พร้อมชำระค่าธรรมเนียมรายวัน วันละ 30 บาทต่อคน

รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/qjNocW