รับสัครนิสิตที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

หากมีข้อสงสัย โทร.3275-81 ต่อ 160   ทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต

Attachments:
Download this file (กำหนดการกู้ยืม   ปีการศึกษา 2561.pdf)กำหนดการกู้ยืม 25613999 Downloads
Download this file (ประกาศกู้ยืมฯ มก. ปี2561.pdf)ประกาศ1121 Downloads
Download this file (ใบสมัครกู้ยืมปีการศึกษา 2561.pdf)ใบสมัคร2461 Downloads