ม.เกษตร กำแพงแสน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

IMG 7396

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนงานและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ และมูลนิธิโรงพยาบาลจันทรุเบกษากำหนดจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการสร้างศูนย์ไตเทียม และจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์