โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน

IMG 7136

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 06.30 - 08.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน และบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน  โดยตั้งแต่เวลา 06.30 น. เริ่มพิธีบวงสรวงและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณหน้าคระเกษตร กำแพงแสน และในเวลา 09.30 น. เริ่มพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยฯ นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2561 ต่อมาเวลา 10.30 น. มีพิธีรดน้ำขอพรจากคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ณ โถงหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์