• Home
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักหอสมุด กำแพงแสน สนับสนุนโครงการอิ่มสุข..ด้วยรัก

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักหอสมุด กำแพงแสน สนับสนุนโครงการอิ่มสุข..ด้วยรัก

53851642 1000543343667266 8527510553772425216 o

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ผอ.วิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะ สนับสนุนโครงการอิ่มสุข..ด้วยรัก เลี้ยงข้าวมันไก่และข้าวมันไก่ทอด แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ลานด้านหน้าสำนักหอสมุด กำแพงแสน

ลงข่าว โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์    ภาพ โดย: สำนักหอสมุด กำแพงแสน