• Home
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ม.เกษตร กพส. ร่วมงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ เลี้ยงส่งและต้อนรับผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน

ม.เกษตร กพส. ร่วมงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ เลี้ยงส่งและต้อนรับผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน

IMG 0513

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 18.00 - 22.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ผู้เกษียณอายุราชการ เลี้ยงส่ง พลอากาศโทสุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน (ท่านเดิม) ไปเป็นเจ้ากรมกำลังพลรทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย และเลี้ยงต้อนรับ พลอากาศตรีไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน (ท่านใหม่) พร้อมผู้บังคับบัญชาข้าราชการที่โยกย้ายตามวาระในรอบ ตุลาคม ประจำปี 2562 ณ อาคารกองบัญชาการ โรงเรียนการบิน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์