กวดขันวินัยจราจร 1 ตุลาคม 2562

ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับงานจราจร สภ.กำแพงแสน ดำเนินการรณรงค์กวดขันวินัยจราจรตามนโยบายจังหวัดนครปฐม ให้สวมกมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และไม่ม่อนุญาตให้บุคลากร นิสิตและเจ้าหน้าที่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้าภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด