• Home
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนฯ ครั้งที่ 12 ณ วัดเกษมสุริยัมนาจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนฯ ครั้งที่ 12 ณ วัดเกษมสุริยัมนาจ

19p 05

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้นำหน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำปี 2562  ครั้งที่ 12  ได้แก่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน นำหนังสือ เอกสาร ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ไปแจกให้กับ ประชาชน และประชาสัมพันธ์การจัดงานตลาดนัดอิ่มเกษตรพร้อมทั้งมีการสาธิตการทำ แซนวิชโรล ให้ประชาชนได้เรียนฟรี  คณะเกษตร กำแพงแสน โดย ภาควิชาสัตวบาล นำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยไปจัดแสดง เช่น  ปุ๋ยจากมูลแพะ ปุ๋ยน้ำหมักจากมูลสุกร ผลงานวิจัยพืชสมุนไพร เช่น สารสกัดจากต้นเทียนกิ่ง ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแก่นตะวัน ผลิตภัณฑ์สบู่จากกาวเครือขาว และดอกดาวเรือง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน นำเมล็ดพันธุ์ผัก ไปแจก ได้แก่ เมล็ดพริกมันดำ พริกขี้หนู ถั่วพู โหระพา กะเพรา ฟักเขียว  มะเขือเทศพันธุ์เชอรี่และพันธุ์สีดา โดยมี นายภิญโญ   ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในพิธีและเปิดงาน ณ วัดเกษมสุริยัมนาจ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม